Có thể khẳng định rằng “Nếu ai chưa đi chợ phiên coi như uổng phí một đời“, chợ phiên không những là nơi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, hội họp, nơi trai gái…một vẻ đẹp truyền thống văn hóa rất đặc trưng của người dân Hà Giang. Vậy chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Ở đâu? Lịch họp chợ phiên cụ thể ra sao sẽ được Vivudana cung cấp thông tin chi tiết trong nội dung bài blog này.

Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào?

Các phiên chợ Hà Giang và lịch họp chợ chi tiết

Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần,…là những huyện ở Hà Giang có những chợ phiên nổi tiếng, không những là một phiên chợ lớn, chợ phiên còn thể hiện những vẻ đẹp truyền thống văn hóa rất đặc trưng của dân tộc trên vùng đất Hà Giang này. Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Mỗi chợ phiên trên Hà Giang sẽ đều có một ngày họp định kỳ riêng, khác với nhiều chợ phiên ở nơi khác, nếu bạn muốn đến chợ phiên và mua sắm thì hãy cập nhập lịch họp dưới đây nhé.

Chợ phiên Quản Bạ Hà Giang

 • Chợ phiên Quản Bạ Hà Giang họp tại Thị trấn Tam Sơn vào sáng thứ 7 cuối tuần;
 • Chợ Cao Tả Tùng là phiên chợ của 3 xã Cao Mã Pờ, Tả Ván, Tùng Vài được họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Khau Vai có lịch họp vào sáng các ngày mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27 (âm lịch) trong tháng. Chợ tình Khau Vai họp 1 năm 1 lần vào ngày 27/3 âm lịch;
 • Lịch họp Chợ Tùng Vài tại Quản Bạ, Hà Giang: 5 ngày họp một phiên;
 • Chợ Quyết Tiến: Họp vào sáng thứ 7 cuối tuần;
 • Chợ Sơn Vĩ: Họp vào sáng chủ nhật;
 • Chợ Tráng Kìm (thuộc xã Đông Hà) họp vào ngày Mùi và ngày Sửu;
 • Chợ Sơn Vĩ hợp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Trung tâm Chợ Mèo Vạc: họp sáng Chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Niêm Sơn: Họp 5 ngày một phiên;
 • Chợ Sủng Trà: Họp vào ngày thứ 7 hàng tuần;
Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Chợ phiên Quản Bá Hà Giang họp ngày nào?
Phiên chợ trung tâm Quản Bá

Chợ phiên Hoàng Su Phì

 • Chợ Vinh Quang (Chợ Hoàng Su Phì) Hà Giang được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Thàng Tín: họp vào sáng thứ 7;
 • Chợ Bản Luốc: họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Bản Máy: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Bản Nhùng: họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Bản Péo: họp vào thứ 3 hàng tuần;
 • Chợ Bản Phùng: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Nam Sơn: họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Nàng Đôn: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Nậm Dịch: họp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Nậm Khòa: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Km 16 xã Chiến Phố: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Chiến Phố: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Pờ Ly Ngài: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Sán Xả Hồ: họp vào thứ 2 hàng tuần;
 • Chợ Tả Sử Choóng: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Tân Tiến: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Thàng Tín: họp vào sáng thứ 7;
 • Chợ Hồ Thầu: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Nậm Ty: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Ngàm Đăng Vài: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Ngã 3 Đồn biên phòng Thàng Tín: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Thông Nguyên: họp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Túng Sán: họp vào thứ 3 hàng tuần;

Chợ phiên Đồng Văn Hà Giang

 • Chợ phiên Đồng Văn (chợ trung tâm): Họp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Sủng Trái: Họp vào các ngày Sửu (ngày con Trâu) và ngày Mùi (ngày con Dê) hàng tháng theo lịch âm;
 • Chợ Xà Phìn: Họp vào ngày Tỵ và ngày Hợi );
 • Chợ Ma Lé: Họp vào ngày Tý và ngày Ngọ;
 • Chợ Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang: Họp vào ngày Dần và ngày Thân theo lịch âm;
 • Chợ Phố Cáo: Họp vào ngày Thìn và ngày Tuất;
 • Chợ Lũng Cú: Họp vào ngày Mùi và ngày Sửu;
 • Chợ Phó Bảng: Họp vào ngày Ngọ và ngày Tý.
Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Lịch họp chợ phiên Hà Giang
Phiên chợ Đồng Văn (chợ trung tâm)

Chợ phiên Huyện Mèo Vạc

 • Chợ Sơn Vĩ: hợp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ phiên Mèo Vạc Hà Giang (chợ trung tâm): họp sáng Chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Niêm Sơn: Họp 5 ngày một phiên;
 • Chợ Khau Vai: Họp vào sáng các ngày mùng 2, 7, 12, 17,22, 27 (âm lịch) trong tháng;
 • Phiên chợ tình Khau Vai của Huyện Mèo Vạc, Hà Giang thường chỉ họp chợ một năm một lần vào ngày 27/3 âm lịch;
 • Chợ Sủng Trà: Họp vào ngày thứ 7 hàng tuần.
Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Chợ phiên ở Hà Giang họp ngày nào?
Chợ phiên Mèo Vạc Hà Giang

Chợ phiên huyện Vị Xuyên

 • Chợ Ngọc Minh: họp vào thứ 2 hàng tuần;
 • Chợ Xín Chải: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Bạch Ngọc: họp vào thứ 3 hàng tuần;
 • Chợ Cao Bồ: họp vào thứ 2 hàng tuần;
 • Chợ Kim Thạch: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Phong Quang: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Lịch họp chợ phiên tại Hà Giang – Chợ Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Minh Tân: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Phương Tiến: họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Tùng Bá: họp vào chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ thị trấn Nông Trường Việt Lâm: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Đạo Đức: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Thuận Hòa: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Phú Linh: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Trung Thành: họp vào thứ 7 hàng tuần;
 • Chợ Linh Hồ: họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Lao Chải: họp vào thứ 2 hàng tuần;
 • Chợ Ngọc Linh: họp vào thứ 4 hàng tuần;
 • Chợ Việt Lâm: họp vào chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Kim Linh: họp vào chủ nhật hàng tuần.

Chợ phiên Huyện Xín Mần

 • Chợ Cốc Pài (Chợ Huyện) họp vào sáng chủ nhật;
 • Chợ Pà Vầy Sủ họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Xín Mần họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Nàn Xỉn họp vào thứ 5 hàng tuần;
 • Chợ Chí Cà họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Thèn Phàng (Chợ Km 26) họp vào sáng thứ 7 hàng tuần.
Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Lịch họp chợ ở Hà Giang
Chợ phiên bày bán nhiều đặc sản ở Hà Giang

Chợ phiên Huyện Yên Minh

 • Chợ Yên Minh, Huyện Yên Minh được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần;
 • Chợ Bạch Đích – Có 3 phiên chợ mỗi tuần là chợ Mốc 9, Chợ Cửa khẩu Bạch Đích, chợ Mốc 358: họp vào sáng chủ nhật;
 • Chợ bản Muồng: Họp vào thứ 7, sau cùng trong 3 phiên chợ của xã là chợ Tráng Lệ;
 • Chợ Du Già: Lịch Họp chợ phiên Huyện Yên Minh này vào sáng thứ 6 hàng tuần. Chợ họp ngay tại trung tâm xã, địa hình tương đối bằng phẳng. Chợ phiên ở tỉnh Hà Giang này là 1 trong những phiên chợ còn khá nguyên sơ và mang đậm vẻ đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, trong buổi chợ phiên thường tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật địa phương.
 • Chợ Đường Thượng: Họp vào thứ 6 hàng tuần;
 • Chợ Mậu Duệ: Họp vào sáng chủ nhật;
 • Chợ Sủng Tráng: Họp vào sáng chủ nhật;

Chợ phiên Hà Giang có gì đặc sắc?

Chợ phiên Hà Giang được chia làm 2 loại hình chính: Diễn ra tại trung tâm huyện, mỗi tuần một ngày vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật và diễn ra tại các xã nhỏ mỗi tuần hai ngày. Ngoài điều này, Chợ phiên tại Hà Giang còn có những phiên chợ “lùi” như ở Chợ Phố Cáo – Đồng Văn, cứ 6 ngày họp ngày họp một lần; chợ Lũng Phìn (huyện Đồng Văn) chỉ họp vào các ngày Dần và ngày Thân…

Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào? Ngày nào Chợ phiên Hà Giang mở họp?
Người dân bán những sản phẩm gia đình họ trồng được tại chợ phiên

Có gì ở chợ phiên Hà Giang? Nếu có dịp ngắm nhìn cuộc họp chợ của người dân miền núi cao Tây Bắc vào sáng sớm, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh người dân khắp thôn bản, xuất thân từ nhiều dân tộc ít người khác nhau sinh sống trên vùng đất miền núi này như Mông, Tày, Nùng, Dao, Thái Đen… họ bảo nhau đến chợ trao đổi và mua bán những sản phẩm gia đình tự làm ra.

Phiên chợ không những là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà nó còn là địa điểm hẹn hò của những đôi trai gái. Chợ phiên ở Hà Giang lúc nào cũng rộn ràng với những sập hàng rất đơn sơ chỉ là chiếc lán nhỏ được dựng lên bằng tre, nứa, lợp lá cọ, hay đơn giản chỉ trải chiếc bạt, chiếc chiếu và bày bán những món đồ của họ.

Du khách có thể tham khảo lịch chợ phiên Hà Giang sao cho phù hợp với ngày đi của mình để có thể cùng nhau thưởng thức không khí sôi động nơi này, thưởng thức những món ăn đặc sản ở Hà Giang cũng như mua những món đồ về làm quà tặng cho người thân và gia đình.

Lời kết

Hy vọng, với những chia sẻ về Chợ phiên Hà Giang họp ngày nào và lịch họp cụ thể từng phiên ở trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về phong tục tập quán cũng như nét đời sống văn hóa của người dân nơi này. Chắc chắn điều đó đem lại cho bạn có 1 chuyến hành trình đầy thú vị và nhiều ấn tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *